Dasar Privasi

Pengenalan

BLUE RICH CONSULTANCY (“kami,” “kita,” “milik kami”) komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, dan melindungi maklumat anda apabila anda melawat laman web kami www.daftarjenama.com ( “Laman”), menggunakan perkhidmatan pendaftaran cap dagangan kami, dan mana-mana perkhidmatan berkaitan lain (secara kolektif, “Perkhidmatan”). Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti untuk memahami pandangan dan amalan kami mengenai data peribadi anda dan bagaimana kami akan mengendalikannya.

Maklumat yang Kami Kumpulkan

Kami mungkin mengumpul dan memproses data berikut mengenai anda:

Maklumat Pengenalan Peribadi

 • Nama
 • Alamat emel
 • Nombor telefon
 • Alamat surat-menyurat
 • Nama syarikat
 • Jawatan dalam syarikat

Maklumat Perniagaan

 • Butiran cap dagangan
 • Dokumen pendaftaran perniagaan
 • Butiran wakil undang-undang

Data Teknikal

 • Alamat IP
 • Jenis dan versi pelayar
 • Tetapan zon masa
 • Jenis dan versi plug-in pelayar
 • Sistem operasi dan platform

Data Penggunaan

 • Maklumat tentang bagaimana anda menggunakan laman web dan perkhidmatan kami

Data Pemasaran dan Komunikasi

 • Pilihan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pilihan komunikasi anda

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpul dengan cara berikut:

 • Untuk menyediakan, mengendalikan, dan menyelenggara Perkhidmatan kami
 • Untuk meningkatkan, memperibadikan, dan mengembangkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memproses transaksi anda dan menguruskan pesanan anda
 • Untuk menguruskan akaun anda dan memberikan sokongan pelanggan
 • Untuk berkomunikasi dengan anda, termasuk menghantar kemas kini dan bahan promosi
 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan menyelesaikan sebarang pertikaian

Pendedahan Maklumat Anda

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan:

 • Afiliasi dan anak syarikat kami
 • Penyedia perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan IT dan pentadbiran sistem
 • Penasihat profesional termasuk peguam, jurubank, juruaudit, dan insurans
 • Pihak berkuasa kerajaan dan pengawal selia sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang

Keselamatan Data

Kami menggunakan langkah keselamatan pentadbiran, teknikal, dan fizikal untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda. Walaupun kami telah mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami selamat, sila sedar bahawa walaupun dengan usaha kami, tiada langkah keselamatan yang sempurna atau tidak dapat ditembusi, dan tiada kaedah penghantaran data yang dapat dijamin sepenuhnya terhadap sebarang pemintasan atau bentuk penyalahgunaan lain.

Penyimpanan Data

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan maklumat anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan dasar kami.

Hak Perlindungan Data Anda

Bergantung pada lokasi anda, anda mungkin mempunyai hak berikut berkenaan dengan data peribadi anda:

 • Hak untuk mengakses – Anda berhak untuk meminta salinan data peribadi anda.
 • Hak untuk pembetulan – Anda berhak untuk meminta kami membetulkan sebarang maklumat yang anda percayai tidak tepat atau melengkapkan maklumat yang anda percayai tidak lengkap.